O projekte

Nové obchodné centrum Island vyrastie v časti Nová Linčianska, ktorá zmenila svoju tvár a postupne sa stáva atraktívnou lokalitou pre život, nákupy a zábavu. OC Island prináša na jednom mieste pestrú ponuku administratívnych priestorov pre firmy a obchodných prevádzok, ktoré v tejto lokalite doteraz chýbali a bolo nutné za nimi cestovať aj niekoľko kilometrov. OC Island je obchodné centrum pod holým nebom navrhnuté tak, aby čo najlepšie splynulo s okolitým prostredím. Neodmysliteľnou súčasťou dizajnu je využitie drevených prvkov a veľkých sklenených plôch v kombinácii so zelenými strechami a zeleňou v areáli. V blízkej budúcnosti dokonca plánujeme výsadbu viac ako hektárového lesoparku v lokalite.

Biznis na skvelej adrese

OC Island sa môže popýšiť skvelou polohou. Je destináciou s kvalitnou infraštruktúrou, na jeho územie sa je možné veľmi ľahko dostať z hlavných dopravných ťahov. To je neoceniteľná výhoda pre firmy, pre ktoré je cestovanie každodennou záležitosťou a tiež pre obchodné prevádzky a ich bezproblémové zásobovanie. Island je pripravený stať sa domovom pre všetkých, ktorí sa tam rozhodnú pracovne žiť alebo ho len navštívia kvôli nákupom, zábave či relaxu.

Prečo je výhodné presťahovať váš biznis do OC Island?

OC Island sa nachádza v mimoriadne frekventovanej lokalite, ktorá však dnes neponúka dostatok retailových priestorov a služieb. Je preto veľmi výhodné byť medzi prvými.
Špičkové architektonické spracovanie v súlade s najnovšími trendami. OC Island ponúkne návštevníkom príjemné prostredie so zelenými plochami a oddychovými zónami.
Vynikajúca dostupnosť – napojenie na R1 a D1, cyklotrasa a pripravované napojenie na južný obchvat Trnavy. Dobrá dostupnosť je kľúčom k kvalitnému zásobovaniu.
Vonkajšie i podzemné parkovanie vybavené indikátormi voľných miest a nabíjacími stanicami pre elektromobily.

Retailové a administratívne priestory

Obchodné centrum Island ponúka firmám a obchodným prevádzkam kvalitný a variabilný priestor, v ktorom nájdu ideálne zázemie pre svoje podnikanie. Každý priestor je navrhnutý tak, aby sa dal dodatočne prispôsobiť individuálnym požiadavkám, stačí si len vybrať ten, ktorý vám najviac vyhovuje

 

V OC Island je vždy dostatok parkovacích miest

V obchodnom centre Island sa nachádza 272 parkovacích plôch pre automobily, z toho 72 v podzemnej garáži pod administratívnou budovou a 200 verejných státí na vonkajších plochách.

Štandard V OC ISLAND je nadštandardný

Obchodné centrá pod holým nebom zahŕňajúce nehnuteľnosti so zmiešaným využitím sú stále vyhľadávanejšie. OC Island preto poskytuje veľké možnosti variability pre široké spektrum rôznych nájomcov. Kontaktujte nás a štandard prispôsobíme vašim požiadavkám.

Galéria

O projekte

V prí­pa­de zá­uj­mu o pre­ná­jom ob­chod­ných alebo ad­mi­ni­stra­tív­nych pries­to­rov nás kon­tak­tuj­te te­le­fo­nic­ky na čísle +421 905 283 041 alebo pomocou kontakného formulára.


 
 
 
 
 
Čoskoro otvárame